speaker bio

Nikos Katinakis

Group Executive Networks and IT - Telstra